Obszary RODO wspierane przez AdaptiveRODO (na platformie AdaptiveGRC)


Wychodząc naprzeciw wymogom nowego rozporządzenia, AdaptiveGRC dostarcza rozwiązania wspierające podmioty, których działalność związana jest z przetwarzaniem danych osobowych. W celu zapewnienia kontroli i weryfikacji działalności w kontekście zgodności z wytycznymi rozporządzenia RODO, oferujemy:

  • Narzędzia dla Inspektora Ochrony Danych – umożliwiają weryfikację wewnętrznej oceny zgodności z przepisami RODO. Każdej organizacji dajemy możliwość sprawdzenia w jakim stopniu spełnione są wymogi narzucone przez rozporządzenie i w jakich obszarach wymagane są działania naprawcze, które zapewnią zgodność z wytycznymi.
  • Narzędzia dla Administratora i Podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych – pozwalają na rejestrowanie zbiorów danych, sposobów ich przetwarzania w celu zapewnienia w organizacji zgodności z RODO, w każdym obszarze, w którym mają zastosowanie przepisy rozporządzenia.
  • Narzędzia do analizy tematycznej artykułów rozporządzenia i preambuły RODO – dostarczają dostęp do pełnej treści rozporządzenia, umożliwiając użytkownikom analizę przepisów w kontekście poszczególnych zagadnień, a także obrazują powiązania pomiędzy artykułami rozporządzenia.
  • Narzędzia do zarządzania incydentami naruszenia danych osobowych – pozwalają na pełną kontrolę nad powstałymi naruszeniami oraz umożliwiają podjęcie działań w celu wdrożenia mechanizmów korygujących i naprawczych.

Dostarczane przez nas oprogramowanie zbudowane jest wedle najwyższych standardów dotyczących systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, a jego innowacyjność i elastyczność wspiera skuteczne i wydajne funkcjonowanie organizacji w zakresie GRC (ang. Governance, Risk Management and Compliance).